คีรีวง เมาน์เท่นวิว KIRIWONG MOUNTAIN VIEW

สโลว์ไลฟ์ที่... คีรีวง เมาน์เท่นวิว
 
ระเบียบและข้อกำหนดการใช้ห้องพัก
  • เวลาเข้าพัก (check in) คือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่เข้าพัก และ เวลาออก (Check Out) ไม่เกิน 12.00 น. ของวันถัดไป
  • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก (เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ)
  • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16.00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา (เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ)
  • เด็กอายุ 0-5 ปี พักฟรี ไม่คิดค่าบริการ
  • ห้ามนำบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก มาเข้าพักด้วยในยามวิกาล
  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในห้องพัก
  • ห้ามรับประทานอาหาร หรือ สูบบุหรี่ภายในห้องพัก
  • ห้ามประกอบอาหารทุกชนิดภายในบริเวณรีสอร์ท หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทขึ้นไป
  • กรณีที่จองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนวันเข้าพักจริง 7 วันทำการ ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ (เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ)
 
สำรองที่พัก & ติดต่อเรา
สำรองที่พัก โทร. 075 533-335, 082 222 3971 
หรือ เพิ่มเพื่อน ADD LINE FRIEND

เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9.00 น.-21.00 น.
## ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก หรือ ประกอบอาหารภายในที่พัก ขออภัยในความไม่สะดวก ##
Visitors: 268,944