NEW! KIRIWONG MOUNTAIN VIEW

คีรีวง เมาน์เท่นวิว
ที่พักสไตล์รีสอร์ทโอบล้อมไปด้วยขุนเขา อยู่ในสวนผลไม้เชิงเขา สามารถมองเห็นยอดเขาหลวง ห่างจากคีรีวง ริเวอร์วิวประมาณ 100 เมตร


ร้านอาหาร อยู่ในการดำเนินการตกแต่ง 
Visitors: 141,374