ระเบียบและข้อกำหนดการใช้ห้องพัก

 • ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พักทางผู้พักต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหายในห้องพักหรือ ภายในรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบ
 • ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่จอดรถ แต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน
 • ห้ามผู้เข้าพักกระทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ
 • โปรดรักษาความสะอาดภายในห้องพัก และ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายใ­นห้องพัก
 • ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรำคาญรบกวนผู้อื่น
 • ห้ามทะเลาะวิวาทภายในรีสอร์ทและห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกินกว่าปกติเข้าพักภายในรีสอร์ท
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก
 • ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท
 • ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)
 • ห้ามรับประทานอาหารภายในห้องพัก
 • รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ห้ามประกอบอาหารทุกชนิดภายในบริเวณรีสอร์ท หากฝ่าฝืน จะต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทมาใช้งาน เช่น เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า เครื่องชงกาแฟ กาน้ำร้อน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี อุปกรณ์คาราโอเกะ เตารีด เป็นต้น หากฝ่าฝืน ค่าปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อชิ้น
 • หากอุปกรณ์ หรือสิ่งของภายในห้องพัก เกิดการเสียหายหลังจากท่านเข้าพัก จะต้องชำระค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ดังนี้
  1. ผ้าขนหนู ผืนละ                300 บาท
  2. ผ้าปูที่นอน ผืนละ              600 บาท
  3. ปลอกหมอน ผืนละ            200 บาท
  4. ผ้าห่มขนาด 6 ฟุต          2,500 บาท
  5. ผ้าห่มขนาด 3.5 ฟุต         1,000 บาท
  6. แก้วน้ำ แก้วละ                  50 บาท
  7. หมอนอิง ใบละ                250 บาท
 • เวลาเข้าพัก (Check in) คือ ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันที่เข้าพัก และ เวลาออก (Check out) ไม่เกิน 12:00 น.ของวันถัดไป
 • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก (เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ)
 • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16:00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา (เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ)
 • 1 ห้องพักปกติ (เตียงเดี่ยว) เข้าพักได้ ไม่เกิน 2 คน เด็กอายุ 0 - 5 ปี พักฟรีไม่คิดค่าที่พักเพิ่มเติม
 • ห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล
 • บริการที่นอนเสริมท่านละ 200.- บาท โดยจะมีที่นอนเสริม หมอน ผ้าห่ม และ ผ้าเช็ดตัว (1 ห้องเสริมที่นอนได้1-2 )
 • เมื่อลูกค้า Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันที่กำหนด ทางรีสอร์ทจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของรีสอร์ท
 • กรณีที่ลูกค้าจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนวันพักจริง 7 วันทำการ ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือคืนเงินได้ (เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ)
Visitors: 179,164