ะเบียบและข้อกำหนดการใช้ห้องพัก คีรีวง ริเวอร์วิว

 ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พักทางผู้พักต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหายในห้องพักหรือภายในรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบ

  ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่จอดรถ แต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน

 ห้ามผู้เข้าพักกระทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ

 โปรดรักษาความสะอาดภายในห้องพักและห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายใ­นห้องพัก

 ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรำคาญรบกวนผู้อื่น

 ห้ามทะเลาะวิวาทภายในรีสอร์ทและห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกินกว่าปกติเข้าพักภายในรีสอร์ท

 ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก

 ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท

 ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)

• ห้ามรับประทานอาหารภายในห้องพัก

 รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ห้ามประกอบอาหารทุกชนิดภายในบริเวณรีสอร์ท หากฝ่าฝืน จะต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทขึ้นไป

• ไม่อนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทมาใช้งาน เช่น เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า เครื่องชงกาแฟ กาน้ำร้อน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี 

   อุปกรณ์คาราโอเกะ เตารีด เป็นต้น หากฝ่าฝืน ค่าปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อชิ้น

 เวลาเข้าพัก (Check in) คือ ตั้งแต่เวลา 12:00 น.ของวันที่เข้าพัก และ เวลาออก (Check out) ไม่เกิน 12:00 น.ของวันถัดไป

 Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก (เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ)

 Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16:00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา (เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ)

 1 ห้องพักปกติ (เตียงเดี่ยว) เข้าพักได้ ไม่เกิน 2 คน เด็กอายุ 0- 5 ปี พักฟรีไม่คิดค่าที่พักเพิ่มเติม

  (1 ห้องต้องมีเด็กไม่เกิน 1คน) และห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล

 บริการที่นอนเสริมท่านละ 200.- บาท โดยจะมีที่นอนเสริม หมอน ผ้าห่ม และ ผ้าเช็ดตัว (1 ห้องเสริมที่นอนได้ 1 คน)

 เมื่อลูกค้า Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันที่กำหนด ทางรีสอร์ทจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของรีสอร์ท

 กรณีที่ลูกค้าจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนวันพักจริง 7 วันทำการ ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้

  หากอุปกรณ์ หรือสิ่งของภายในห้องพัก เกิดการเสียหายหลังจากท่านเข้าพัก จะต้องชำระค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ดังนี้

1. ผ้าขนหนู ผืนละ                  300 บาท

2. ผ้าปูที่นอน ผืนละ                 600 บาท

3. ปลอกหมอน ผืนละ               200 บาท

4. ผ้าห่มขนาด 6 ฟุต             2,500 บาท

5. ที่ใส่สบู่ ชิ้นละ                      500 บาท

6. ที่ใส่สบู่เหลว แชมพู ชิ้นละ      500 บาท

7. ที่ใส่แปรงสีฟัน ชิ้นละ            500 บาท

8. แก้วน้ำ แก้วละ                      50 บาท

9. หมอนอิง ใบละ                     400 บาท

Visitors: 110,758